Klubbens logo igennem tiderne

Vort emblem, klubmærke, havde en besværlig og frem for alt en lang fødsel.
Det blev nævnt første gang d. 6. januar 1949 ret så kortfattet i en protokol: "Skal have emblem". Den 25. januar samme år bliver emblemet drøftet, men grundet økonomiske årsager "foreløbigt forkastet (stempel 80 kr.). Klubmærker ligeledes vente til kassebeholdningen kan overskues."
Den 8. februar 1950 er det igen på tapetet. Citat: "Klubemblem drøftet. Bestilles hos Mølgård, hvis der opnås tilslutning til sagen ved klubaftenen".
Der var tilsyneladende ikke rigtig tilslutning den aften - i hvert fald sker der ikke noget før på bestyrelsesmødet den 23. november 1951, hvor citat: "Ella Ankjær ville meget gerne om B.B.K. kunne få et emblem; hvilket også Arne Larsen var opsat på, og han lovede at komme med nogle forslag til næste bestyrelsesmøde".
Og så er der ellers blank forhandlingsprotokol fra november 1951 til september 1970 med hensyn til klubmærke.
På bestyrelsesmødet den 9. september 1970 er følgende citat hentet: "Erik Midtgaard vil lave et udkast til klubmærke til trænings- og turneringstrøjer". Resultatet af dette endelige udkast er det nuværende udseende.

 Klubbens første kendte klubmærke er fra cirka 1949. De var lavet af filt og de var selvgjorte.1.jpg På det tidspunkt hed klubben "Brande Badminton Klub"
 Det næste logo som klubben fik, er fundet i "Brande Sport" - et blad der havde rapporter og information fra Brandes forskellige sportsklubber. Det eksisterede tilsyneladende kun i perioden (cirka) 1969 til 1971. Hér har klubbens navn ligeledes fået en ny stavemåde. Skiftet fra B.B.K. til BBC synes at være sket imellem 1967 og 1968.
Kunstneren til dette mærke i Brande Sport kendes så vidt vides ikke.
  Klubbens nuværende logo

1666852175594.pngHold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram