Bestyrelser igennem tiderne

Brande Badminton Club har eksisteret siden 1947, og der er en masse mennesker som har ydet en stor indsats for klubben igennem årene.

Vi har i det følgende oplistet alle de bestyrelser vi har kunnet finde frem til.

Hvis der er nogen der har evt. korrektioner/tilføjelser, kan de henvende sig til bestyrelsen.

29-05-1947 Knud Laursen - Formand
  Fred. Christensen - Kasserer/afløst 27/4-48 af frk. A. Jørgensen
  Fru Eskildsen
  Johs. Jensen
  Arne Larsen
   
30-08-1948 Johs. Jensen - Formand
  Frk. A. Jørgensen - Kasserer
  Johs. Larsen
  Henning B. Clausen
  Arne Larsen
   
30-08-1949 Knud Laursen - Formand
  Hr. Sejr - Kasserer
  Johs. Larsen
  Henning B. Clausen
  Arne Larsen - afløst d. 5/9-49 af Johs. Jensen
   
23-08-1950 Knud Laursen - Formand
  Børge Ljungdal - Kasserer
  Arne Larsen
  Alfred Nygaard
  Johs. Jensen
   
31-08-1951 Knud Laursen - Formand
  Ella Ankjær - Kasserer
  Aage Andersen
  Arne Larsen
  Alfred Nygaard
   
28-08-1952 Alfred Nygaard - Formand
  Ella Ankjær - Kasserer
  Lissy Christensen
  Tilde Skydt
  Henning Kjær
   
27-08-1953 Knud Laursen - Formand
  Lissy Christensen - Kasserer
  Tilde Skydt
  Arne Larsen
  Johs. Larsen
   
21-09-1954 Alfred Nygaard - Formand
  Tilde Skydt
  Johs. Larsen
  Arne Larsen
  Ella Nybo
   
08-12-1958 Alfred Nygaard - Formand
  Fru overlæge Kraunsø - Kasserer
  Fru Inger Madsen
  Tandlæge Hans Mondrup
  Frede Tved
   
22-09-1959 Alfred Nygaard - Formand
  Hans Mondrup - Kasserer
  Inger Madsen
  Robert Sørensen
  Ella Ankjær
   
01-09-1960 Robert Sørensen - Formand
  Hans Mondrup - Kasserer
  Karl Hansen
  Ella Ankjær Nielsen
  Inger Madsen
   
04-09-1961 Robert Sørensen - Formand
  Hans Mondrup - Kasserer
  Karl Johan Hansen
  Inger Madsen
  Ella Ankjær Nielsen
   
18-09-1962 Karl Johan Hansen - Formand
  Inger Madsen - Kasserer
  Alice Lund
  Per Jørgensen
  Sv. Aa. Jørgensen
   
05-09-1963 Holger Mehlsen - Formand
  Pour Henning Jørgensen - Kasserer
  Alice Lund
  Per Jørgensen
  Sv. Aa. Jørgensen
   
17-09-1964 Holger Mehlsen - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Alice Lund
  Sv. Aa. Jørgensen
  Niels Borgaard
   
03-09-1965 Sv. Aa. Jørgensen - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Alice Lund
  Holger Mehlsen
  Niels Borgaard
   
08-09-1966 Sv. Aa. Jørgensen - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Alice Lund
  Holger Mehlsen
  Niels Borgaard
   
01-09-1967 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Alice Lund
  Sv. Aa. Jørgensen
  Finn Møller
   
04-09-1968 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Poul E. Hindkjær
  Sv. Aa. Jørgensen
  Finn Møller
   
11-09-1969 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Poul E. Hindkjær
  Sv. Aa. Jørgensen
  Erik Midtgaard
   
04-09-1970 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Fritza Andersen
  Paul Steffensen
   
20-08-1971 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Fritza Andersen
  Paul Steffensen
   
29-08-1972 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Troels Jensen
  Paul Steffensen
   
11-09-1973 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Troels Jensen
  Paul Steffensen
   
03-09-1974 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Halvor Petersen
  Peter B. Jørgensen
   
26-08-1975 Niels Borgaard - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Halvor Petersen
  Peter B. Jørgensen
   
   
24-08-1976 Halvor Petersen - Formand
  Poul Henning Jørgensen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Jens Erik Petersen
  Peter B. Jørgensen
   
30-08-1977 Halvor Petersen - Formand
  Jens Erik Petersen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Yrsa Pedersen
  Peter B. Jørgensen
   
17-05-1978 Halvor Petersen - Formand
  Jens Erik Petersen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Yrsa Pedersen
  Niels Borgaard
   
25-04-1979 Halvor Petersen - Formand
  Jens Erik Petersen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Knud Hansen
  Niels Borgaard
   
30-04-1980 Niels Borgaard - Formand
  Jens Erik Petersen - Kasserer
  Erik Midtgaard
  Knud Hansen
  Preben Høy
   
29-04-1981 Niels Borgaard - Formand
  Jens Erik Petersen - Kasserer
  Frank Pedersen
  Knud Hansen
  Preben Høy
   
28-04-1982 Niels Borgaard - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Frank Pedersen
  Knud Hansen
  Erik Hagensen
   
04-05-1983 Niels Borgaard - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Frank Pedersen
  Knud Hansen
  Erik Hagensen
   
25-04-1984 Frank Pedersen - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Lone Lauritzen
  Ralf Løth
  Poul Erik Bjelsdorf
   
24-04-1985 Erik Midtgaard - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Lone Lauritzen
  Ralf Løth
  Hans Ulbrichsen
   
16-04-1986 Erik Midtgaard - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Jørn Heide
  Ralf Løth
  Hans Ulbrichsen
   
22-04-1987 Jens Nielsen - Formand
  Jørn Heide - Kasserer
  Annette Juul
  Ralf Løth
  Hans Ulbrichsen
   
18-05-1988 Jens Nielsen - Formand
  Annette Juul - Kasserer
  Jonna Daugaard
  Dorthe Bjelsdorf
  Ralf Løth
  Lisbeth Sandfeld
   
22-05-1989 Frank Pedersen - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Jonna Daugaard
  Peter Rossel
  Hanne Rasmussen
  Allan Knudsen
  Hardy Jørgensen
   
28-02-1990 Frank Pedersen - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Hanne Rasmussen
  Allan Knudsen
  Hardy Jørgensen
  Anni Hermann
  Ole Housted
   
27-02-1991 Frank Pedersen - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Hanne Rasmussen
  Allan Knudsen
  Hardy Jørgensen
  Anni Hermann
  Ole Housted
   
26-02-1992 Jan Svendsen - Formand
  Jørgen Boye Hansen - Kasserer
  Hanne Christensen
  Jette Pedersen
  Hardy Jørgensen
  Anni Hermann
  Ole Housted
   
24-02-1993 Jan Svendsen - Formand
  Anni Hermann - Kasserer
  Jette Pedersen
  Ole Housted
  Kamma Løth
  Michael Møller
  Ingrid Jessen
   
23-02-1994 Jan Svendsen - Formand
  Michael Møller - Kasserer
  Jette Pedersen
  Ole Housted
  Kamma Løth
  Ingrid Jessen
  Kim Juhlin
   
27-02-1995 Jan Svendsen - Formand
  Lene Holm - Kasserer
  Jette Pedersen
  Ole Housted
  Kamma Løth
  Leo Hounisen
  Kim Juhlin
   
26-02-1996 Jan Svendsen - Formand
  Lene Holm - Kasserer
  Morten Jepsen
  Ole Housted
  Kamma Løth
  Leo Hounisen
  Kim Juhlin (afløst af Inge Madsen d. 21-08-96)
   
24-02-1997 Jan Svendsen - Formand
  Lene Holm - Kasserer
  Morten Jepsen
  Inge Madsen
  Conny Hounisen
  Ingrid Jessen
  Karl Aage Andersen
   
22-02-1998 Ingrid Jessen - Formand
  Annette Sørensen - Næstformand
  Lene Holm - Kasserer
  Conny Hounisen
  Jesper Nygård
  Thomas Christiansen
  Jane S. Nielsen
   
? Kenneth Raahauge - Formand
  Lars Heide - Næstformand
  Jens Pedersen
  Else Lund
  Torben Sørensen
   
10-10-2006 Lars Heide - Formand
  Jens Pedersen - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Kenneth Raahauge
  Jan Andersen
   
31-10-2007 Lars Heide - Formand
  Jens Pedersen - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Kenneth Raahauge
  Jan Andersen
   
29-10-2008 Lars Heide - Formand
  Jens Pedersen - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Kenneth Raahauge
  Jan Andersen
   
27-10-2009 Lars Heide - Formand
  Jens Pedersen - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Lise Nørholm Friis
  Jan Andersen
   
26-10-2010 Jan Andersen - Formand
  Lise Friis - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
  Kent Jepsen
   
25-10-2011 Jan Andersen - Formand
  Lise Friis - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
  Kent Jepsen
   
02-10-2012 Kenneth Raahauge - Formand
  Lise Friis - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
   
01-10-2013 Kenneth Raahauge - Formand
  Lise Friis - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
   
21-10-2014 Kenneth Raahauge - Formand
  Lise Friis - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
   
18-10-2015 Kenneth Raahauge - Formand
  Jens Deleuran - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
   
27-10-2016 Jens Deleuran - Formand
  Kenneth Raahauge - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
   
24-10-2017 Jens Deleuran - Formand
  Kenneth Raahauge - Næstformand
  Kurt Sørensen - Kasserer
  Jens Pedersen
  Henrik Christensen
   
23-10-2018 Jens Deleuran - Formand
  Jens Pedersen - Næstformand
  Henrik Christensen - Kasserer
  Rune Ehlert Kristensen
   
29-10-2019 Rune Ehlert Kristensen - Formand
  Maibrit Jensen - Næstformand
  Jannie Nørholm - Kasserer
  Ungdoms Spiller Udvalget (USU) har et medlem i bestyrelsen
  
 26-10-2020Rune Ehlert Kristensen - Formand
 Maibrit Jensen - Næstformand
 Jannie Nørholm - Kasserer
 Ungdoms Spiller Udvalget (USU) har et medlem i bestyrelsen

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle