Bestyrelser igennem tiderneBrande Badminton Club har eksisteret siden 1947, og der er en masse mennesker som har ydet en stor indsats for klubben igennem årene.Vi har i det følgende oplistet alle de bestyrelser vi har kunnet finde frem til.Hvis der er nogen der har evt. korrektioner/tilføjelser, kan de henvende sig til bestyrelsen.29-05-1947
Knud Laursen - Formand


Fred. Christensen - Kasserer/afløst 27/4-48 af frk. A. Jørgensen


Fru Eskildsen


Johs. Jensen


Arne Larsen30-08-1948
Johs. Jensen - Formand


Frk. A. Jørgensen - Kasserer


Johs. Larsen


Henning B. Clausen


Arne Larsen30-08-1949
Knud Laursen - Formand


Hr. Sejr - Kasserer


Johs. Larsen


Henning B. Clausen


Arne Larsen - afløst d. 5/9-49 af Johs. Jensen23-08-1950
Knud Laursen - Formand


Børge Ljungdal - Kasserer


Arne Larsen


Alfred Nygaard


Johs. Jensen31-08-1951
Knud Laursen - Formand


Ella Ankjær - Kasserer


Aage Andersen


Arne Larsen


Alfred Nygaard28-08-1952
Alfred Nygaard - Formand


Ella Ankjær - Kasserer


Lissy Christensen


Tilde Skydt


Henning Kjær27-08-1953
Knud Laursen - Formand


Lissy Christensen - Kasserer


Tilde Skydt


Arne Larsen


Johs. Larsen21-09-1954
Alfred Nygaard - Formand


Tilde Skydt


Johs. Larsen


Arne Larsen


Ella Nybo08-12-1958
Alfred Nygaard - Formand


Fru overlæge Kraunsø - Kasserer


Fru Inger Madsen


Tandlæge Hans Mondrup


Frede Tved22-09-1959
Alfred Nygaard - Formand


Hans Mondrup - Kasserer


Inger Madsen


Robert Sørensen


Ella Ankjær01-09-1960
Robert Sørensen - Formand


Hans Mondrup - Kasserer


Karl Hansen


Ella Ankjær Nielsen


Inger Madsen04-09-1961
Robert Sørensen - Formand


Hans Mondrup - Kasserer


Karl Johan Hansen


Inger Madsen


Ella Ankjær Nielsen18-09-1962
Karl Johan Hansen - Formand


Inger Madsen - Kasserer


Alice Lund


Per Jørgensen


Sv. Aa. Jørgensen05-09-1963
Holger Mehlsen - Formand


Pour Henning Jørgensen - Kasserer


Alice Lund


Per Jørgensen


Sv. Aa. Jørgensen17-09-1964
Holger Mehlsen - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Alice Lund


Sv. Aa. Jørgensen


Niels Borgaard03-09-1965
Sv. Aa. Jørgensen - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Alice Lund


Holger Mehlsen


Niels Borgaard08-09-1966
Sv. Aa. Jørgensen - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Alice Lund


Holger Mehlsen


Niels Borgaard01-09-1967
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Alice Lund


Sv. Aa. Jørgensen


Finn Møller04-09-1968
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Poul E. Hindkjær


Sv. Aa. Jørgensen


Finn Møller11-09-1969
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Poul E. Hindkjær


Sv. Aa. Jørgensen


Erik Midtgaard04-09-1970
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Erik Midtgaard


Fritza Andersen


Paul Steffensen20-08-1971
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Erik Midtgaard


Fritza Andersen


Paul Steffensen29-08-1972
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Erik Midtgaard


Troels Jensen


Paul Steffensen11-09-1973
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Erik Midtgaard


Troels Jensen


Paul Steffensen03-09-1974
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Erik Midtgaard


Halvor Petersen


Peter B. Jørgensen26-08-1975
Niels Borgaard - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Erik Midtgaard


Halvor Petersen


Peter B. Jørgensen


24-08-1976
Halvor Petersen - Formand


Poul Henning Jørgensen - Kasserer


Erik Midtgaard


Jens Erik Petersen


Peter B. Jørgensen30-08-1977
Halvor Petersen - Formand


Jens Erik Petersen - Kasserer


Erik Midtgaard


Yrsa Pedersen


Peter B. Jørgensen17-05-1978
Halvor Petersen - Formand


Jens Erik Petersen - Kasserer


Erik Midtgaard


Yrsa Pedersen


Niels Borgaard25-04-1979
Halvor Petersen - Formand


Jens Erik Petersen - Kasserer


Erik Midtgaard


Knud Hansen


Niels Borgaard30-04-1980
Niels Borgaard - Formand


Jens Erik Petersen - Kasserer


Erik Midtgaard


Knud Hansen


Preben Høy29-04-1981
Niels Borgaard - Formand


Jens Erik Petersen - Kasserer


Frank Pedersen


Knud Hansen


Preben Høy28-04-1982
Niels Borgaard - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Frank Pedersen


Knud Hansen


Erik Hagensen04-05-1983
Niels Borgaard - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Frank Pedersen


Knud Hansen


Erik Hagensen25-04-1984
Frank Pedersen - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Lone Lauritzen


Ralf Løth


Poul Erik Bjelsdorf24-04-1985
Erik Midtgaard - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Lone Lauritzen


Ralf Løth


Hans Ulbrichsen16-04-1986
Erik Midtgaard - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Jørn Heide


Ralf Løth


Hans Ulbrichsen22-04-1987
Jens Nielsen - Formand


Jørn Heide - Kasserer


Annette Juul


Ralf Løth


Hans Ulbrichsen18-05-1988
Jens Nielsen - Formand


Annette Juul - Kasserer


Jonna Daugaard


Dorthe Bjelsdorf


Ralf Løth


Lisbeth Sandfeld22-05-1989
Frank Pedersen - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Jonna Daugaard


Peter Rossel


Hanne Rasmussen


Allan Knudsen


Hardy Jørgensen28-02-1990
Frank Pedersen - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Hanne Rasmussen


Allan Knudsen


Hardy Jørgensen


Anni Hermann


Ole Housted27-02-1991
Frank Pedersen - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Hanne Rasmussen


Allan Knudsen


Hardy Jørgensen


Anni Hermann


Ole Housted26-02-1992
Jan Svendsen - Formand


Jørgen Boye Hansen - Kasserer


Hanne Christensen


Jette Pedersen


Hardy Jørgensen


Anni Hermann


Ole Housted24-02-1993
Jan Svendsen - Formand


Anni Hermann - Kasserer


Jette Pedersen


Ole Housted


Kamma Løth


Michael Møller


Ingrid Jessen23-02-1994
Jan Svendsen - Formand


Michael Møller - Kasserer


Jette Pedersen


Ole Housted


Kamma Løth


Ingrid Jessen


Kim Juhlin27-02-1995
Jan Svendsen - Formand


Lene Holm - Kasserer


Jette Pedersen


Ole Housted


Kamma Løth


Leo Hounisen


Kim Juhlin26-02-1996
Jan Svendsen - Formand


Lene Holm - Kasserer


Morten Jepsen


Ole Housted


Kamma Løth


Leo Hounisen


Kim Juhlin (afløst af Inge Madsen d. 21-08-96)24-02-1997
Jan Svendsen - Formand


Lene Holm - Kasserer


Morten Jepsen


Inge Madsen


Conny Hounisen


Ingrid Jessen


Karl Aage Andersen22-02-1998
Ingrid Jessen - Formand


Annette Sørensen - Næstformand


Lene Holm - Kasserer


Conny Hounisen


Jesper Nygård


Thomas Christiansen


Jane S. Nielsen?
Kenneth Raahauge - Formand


Lars Heide - Næstformand


Jens Pedersen


Else Lund


Torben Sørensen10-10-2006
Lars Heide - Formand


Jens Pedersen - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Kenneth Raahauge


Jan Andersen31-10-2007
Lars Heide - Formand


Jens Pedersen - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Kenneth Raahauge


Jan Andersen29-10-2008
Lars Heide - Formand


Jens Pedersen - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Kenneth Raahauge


Jan Andersen27-10-2009
Lars Heide - Formand


Jens Pedersen - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Lise Nørholm Friis


Jan Andersen26-10-2010
Jan Andersen - Formand


Lise Friis - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen


Kent Jepsen25-10-2011
Jan Andersen - Formand


Lise Friis - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen


Kent Jepsen02-10-2012
Kenneth Raahauge - Formand


Lise Friis - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen01-10-2013
Kenneth Raahauge - Formand


Lise Friis - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen21-10-2014
Kenneth Raahauge - Formand


Lise Friis - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen18-10-2015
Kenneth Raahauge - Formand


Jens Deleuran - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen27-10-2016
Jens Deleuran - Formand


Kenneth Raahauge - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen24-10-2017
Jens Deleuran - Formand


Kenneth Raahauge - Næstformand


Kurt Sørensen - Kasserer


Jens Pedersen


Henrik Christensen23-10-2018
Jens Deleuran - Formand


Jens Pedersen - Næstformand


Henrik Christensen - Kasserer


Rune Ehlert Kristensen29-10-2019
Rune Ehlert Kristensen - Formand


Maibrit Jensen - Næstformand


Jannie Nørholm - Kasserer


Ungdoms Spiller Udvalget (USU) har et medlem i bestyrelsen 26-10-2020

Rune Ehlert Kristensen - Formand


Maibrit Jensen - Næstformand


Jannie Nørholm - Kasserer


Ungdoms Spiller Udvalget (USU) har et medlem i bestyrelsen
 01-12-2021

Rune Ehlert Kristensen - Formand


Simon Winther Christensen - Næstformand


Leif Mølgaard Mikkelsen - Kasserer


Ungdoms Spiller Udvalget (USU) har et medlem i bestyrelsen

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram