Det tidlige BBC

Det følgende er uddrag fra hæftet som af Jens-Chr. Kjær var udgivet som forberedelse til BBC´s 40 års jubilæum i 1987.
Hæftet blev dog lavet allerede i 1980, og er da helt spændende og underholdende læsning om den spæde start for BBC. Uddrag er bragt efter aftale med Jens-Chr. Kjær.

Den 29. maj 1947 var der indkaldt til stiftende generalforsamling (hvortil der var mødt cirka 25 interesserede). Det blev her vedtaget at oprette Brande Badminton Klub, efter 2 sæsoner at have været en afdeling af Brande Lawn Tennisklub.
Den første bestyrelse kom til at bestå af:
- Knud Laursen, Formand
- Fru Eskildsen, Næstformand
- Frederik Christensen, Kasserer
- Johs. Jensen, Sekretær
- Arne Larsen, Spilleudvalgsformand

I september 1947 blev klubben tilmeldt Dansk Badminton Forbund med 60 aktive spillere.
Der blev spillet i Brande Hotels gamle sal og i skolernes gymnastiksale, indtil Brande Hallen blev opført (i 1966).

Klubben begyndte i 5. Division Sydjyske, og havde de første klubmesterskaber d. 25.-26. oktober 1947.
I april 1948 blev der udsat ikke mindre end tre vandrepokaler. Én til herresingle – én til damesingle – én til juniorsingle. De blev udsat af Svend Nielsen ”Tip-Top” – Burton Clausen og Ernst Borgaard (juniorpokalen). De skulle vindes 3 gange i træk eller 5 gange for at blive ejendom.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 8. februar 1950 melder lakonisk at Kurt Winding vandt juniorpokalen, og at den herefter overføres til at omfatte både ynglinge og juniorer på grund af mangel på juniorspillere. Men hvad er der blevet af de tre vandrepokaler?
Det har været umuligt at opspore vandrepokalerne, der sandsynligvis er vandret ud af enhver´s erindring.

Forbindelsen til Brande Tennisklub blev ikke opgivet, og har vel aldrig egentlig været det. De to sportsgrene er jo nært beslægtet. I mange tilfælde er det jo også de samme som spiller både badminton og tennis. Det er derfor ikke noget usædvanligt i at der i begyndelsen var fælles aktiviteter. Det drejede sig om flere fælles bestyrelsesmøder om fælles arrangementer; så som fælles andespil, som tilsyneladende kun gav lille overskud til klubbernes bedste.

Når man sådan sidder og læser klubbens forhandlingsprotokol, sker det jo at og til at man støder på ting, som uvilkårligt får én til at sammenligne med nutidens små kontroverser. Som f.eks. d. 9. januar 1950, hvor følgende citat er fra; ”Kritik af turneringsspillernes favorisering bl.a. ved de store udgifter til turneringer”. Senere på året d. 7. august: ”Enighed om at klubbens udgifter til turneringsspil, især til bolde, er for store.”

Bortset fra enkelte gange, så har generalforsamlingerne ikke været de store publikumstræffere. Et enkelt eksempel herpå var den 31. august 1951, hvor der var mødt hele tre medlemmer op foruden bestyrelsen,- eksemplet er desværre ikke noget enestående.
Allerede på dette tidlige tidspunkt blev det foreslået at samle sportsklubberne i Brande & Omegn til et møde om muligheden for en sportshal, med eventuelt tilskud af Tipstjenesten. Der skulle dog gå henved 16 år før Brande Hallen rejste sig over mulden. Og et samlende punkt, SIB (Samvirkende Idrætsforeninger i Brande Kommune) blev først en realitet i året 1976.

Den mest besynderlige periode i klubbens hidtidige historie er nok fra 1. april 1952 til 8. december 1958. 1. april 1952 havde bestyrelsen det uhyggelige punkt på dagsordenen at OPLØSE B.B.K (som klubben jo hed dengang). Men det blev ved snakken.

I 1971 havde vi vort første Julestævne. Disse stævner har kun én disciplin: Double. Det foregår således at medlemmerne skriver sig på en liste, hvorefter der trækkes lod om partnerskabet, og igen om første kamp, som afgør om den næste kamp skal spilles i vinder eller taber-puljen,- altså to kampe er sikret på forhånd, derudover: Fight your way!
Senere blev nettene afdækket med papir, sådan at spillerne blev nægtet udsynet til modspillernes bevægelser. Det skete i året 1976. Dette gav mange pudsige optrin, og blev en mægtig succes. Det blev fortsat i årene derefter. I 1978 gik vi over til at afdække nettene med tekstil. På disse var påmalet reklamer mod passende betaling af vedkomne firma til BBC.

Ved starten af sæsonen 1978/79 fik klubben sit klubblad: Fjerbolden. Med bestyrelsen og medlemmerne i ryggen vil bladet forhåbentlig blive en støtteenhed i klubbens fremtidige arbejde.

Brande Badminton Clubs førstehold omkring 1948/49 bestod af, forrest fra venstre,
Stine Larsen, Palle Burton Clausen og Ella Ankjær samt Johs. Jensen, Knud Laursen,
Kurt Winding, Henning Burton Clausen, Arne Larsen og Johs. Larsen.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram