8-10-2013 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 1/10-2013 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

8-10-2013 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 1/10-2013

Nyheder > Nyheder

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

1.  Valg af dirigent:
Jørgen Boye blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet iht. vedtægterne, hvorefter ordet blev givet videre til formanden.

2.  Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning for året 2012/2013 blev godkendt.  Beretningen findes nedenfor.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2012/13:

Generelt:
Ikke et år med de store begivenheder. Det var første år med USU og der har været mange spørgsmål mellem USU og bestyrelsen der skulle afklares. Dette arbejde er på plads nu så rolle fordelingen mellem bestyrelse og USU er defineret. Bestyrelsen har efter henvendelse fra Brande Hallens bestyrelse været med til at bane vejen for bygning af squash baner i byen.

Senior:
Et stille år med få aktive spillere men BBC havde alligevel et hold tilmeldt i turneringen, som endte med en placering i toppen.

Ungdom:
Igen et år med rigtig mange ungdomsspillere som til tider betød at der ikke rigtigt var plads til alle på de tilmeldte år. Træner situationen var også lidt vanskelig til tider men med stor hjælp fra USU gik året alligevel fornuftigt.  

Der var hold tilmeldt i turnering med varierende resultat men spillerne lærer altid noget når de er ude og møde andre.

Træf og åbne stævner er også altid en del af året og også her var mange BBC spillere ude og prøve kræfter. Det lykkedes mange at opnå flotte resultater.

Brande Stævnet, som USU i år stod for var en flot oplevelse. Godt arrangeret og mange flotte tilbage meldinger fra både spillere og forældre.

Regnskab:
BBC kom igen i år ud med et lille overskud. I den forbindelse skal det oplyses, at bestyrelsen har valgt at bruge kr. 200.000,00 af de midler der står i banken til de nye squash baner, der er ved at blive bygget ved Brande Hallerne. Dette skulle gerne på sigt give en større aktiviteter i klubben, samt givet et bedre afkast af de midler vi har.  

Jeg vil på bestyrelsen vegne takke alle der i gennem den forgange sæson har hjulpet og bidraget til BBC i de forskelle afdelinger og udvalg.

På bestyrelsens vegne, af formanden
Kenneth Raahauge

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kurt Sørensen. Dette blev godkendt.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget udefra, men bestyrelsen havde et forslag mht. vedtægtsændringer §1, §2 og §6. Dette blev godkendt.

5.  Fremtidig aktivitet:
Ingen nævnt

6.  Valg i henhold til vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:   På valg til bestyrelsen var Jens Pedersen og Lise Nørholm Friis. Begge ønskede genvalg og blev valgt.

Bestyrelsessuppleant: Pia Lorenzen blev genvalgt.
Revisorer: Jan Andersen og Gunda Kristensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Mikael Lund blev genvalgt

7.  Fri debat:
Der blev stillet spørgsmål omkring økonomisk handlefrihed i forhold til hvad USU må beslutte uden at spørge bestyrelsen. Besluttet at formanden for bestyrelsen tager en snak med USU.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kenneth Raahauge som Formand, Lise Nørholm Friis som Næstformand, Kurt Sørensen som Kasserer og Jens Pedersen som bestyrelsesmedlem.

Back to content | Back to main menu