18-10-2015 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 6/10-2015 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

18-10-2015 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 6/10-2015

Nyheder > Nyheder

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.

1.  Valg af dirigent:
Jan Andersen blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var korrekt varslet iht. vedtægterne, hvorefter ordet blev givet videre til formanden.

2.  Bestyrelsens beretning:
Kenneth Raahauge fremlagde Bestyrelsens beretning for året 2014/2015, og denne blev godkendt.  Beretningen findes nedenfor.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014/15:
En sæson uden de store nye tiltag og emner som bestyrelsen skulle tage stilling til.


Sqaush: 
Brande Squash Club er efter ca. 1 år og 9 måneder kommet rigtigt godt fra start.
De 2 squash baner i Brande Hallerne fungerer fint efter hensigten, og klubben er nu på ca. 85 medlemmer.
Der har i det forgangne år været afholdt Julesquash samt klubbens første Klubmesterskab, og der bliver hver tirsdag aften afholdt træning for både begyndere og lidt mere øvede.
Vi kunne dog godt ønske at der var flere nye spillere der benyttede sig af muligheden for at træne, og dette skal der arbejdes på i den næste periode.
Klubben har desuden opstartet et træningshold for spillere mellem 9 og 12 år, hvilket vi ligeledes vil forsøge at fortsætte og evt. udvide, hvis der er ønske og behov for dette.
BBC Ungdom bliver varetaget af USU: 
Det forgangne år, var første sæson med den efterhånden velkendte skolereform, og de udfordringer det kunne give med planlægningen af den ugentlige træning.
Samtidig var det et næsten helt nyt trænerteam, med cheftræner Rasmus Ernstsen i spidsen, der skulle stå for træningen af klubbens ungdomshold.
Til trods for disse ting syntes vi i USU at vi kan være rigtig godt tilfreds med den forgangne sæsons træning. Vi så ikke den medlems tilbagegang som mange andre klubber talte om p.g.a skolereformen. I den igangværende sæson har vi dog ikke helt så mange medlemmer som sidste sæson på samme tid.
I sidste sæson deltog klubbens ungdomsspillere i såvel træfstævner som åbne stævner med massere af medaljer og pokaler til følge. Vi har dog ikke en helt masse badmintontalenter i klubben, men dem vi har gør det rigtigt godt på deres niveau.
I den kommende sæson vil vi arbejde på at hæve niveauet for vores ungdomsspillere, med mere målrettet træning, og deltagelse i endnu flere stævner samt holdturnering.
Rundt omkring i landet, blev mange stævner aflyst, eller gennemført med få deltagere. Vores eget stævne forløb dog tilfredsstillende, vi så en stigning i antallet af deltage på 25 procent, og vi har fået masser af positiv respons på stævnet. Så vi glæder os allerede til dette års stævne.
USU har sagt farvel til tre medlemmer af udvalget i sommerpausen, heldigvis er der kommet to nye badmintonforældre til som er klar til at hjælpe til så klubbens ungdomsafdeling fungerer. Vi vil dog gerne være flere, så husk man behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
Motion: 
Motionistafdelingen er kørt som det plejer, dog falder medlemstallet stadig. Når de især ældre trofaste medlemmer holder pga. skader eller alder kommer der ikke lige så mange nye til.
Senior: 
Lidt træning af især ungdoms trænere. Holdet der var tilmeldt turnering måtte trættes pga. for få der ville spille kamp.

Klubben har fra Anne og Aage Petersen Fond modtaget kr 25.000, der var øremærket klubbens ungdomsarbejde. Nogle af disse penge er brugt til indkøb af boldmaskine efter aftale med USU.

Bestyrelsen har efter henvendelse fra Brande Tennis Klub (BTK), holdt et indledende møde med henblik på et evt fremtidigt samarbejde. Mødet resulterede i at BTK skulle tale samme i deres bestyrelse.
Et evt fremtidigt samarbejde skal godkendes på en generalforsamling i BBC.

Til slut vil jeg takke alle medlemmer i klubbens forskellige udvalg.

På bestyrelsens vegne, af formanden
Kenneth Raahauge

3.  Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet og budget for næste år blev fremlagt af kasserer Kurt Sørensen. Begge blev godkendt.

4.  Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.

5.  Valg i henhold til vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer:   På valg til bestyrelsen var Jens Pedersen og Lise Friis. Jens ønskede genvalg, og blev valgt. Lise ønskede ikke genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Jens Deleuran.

Bestyrelsessuppleant: Pia Lorenzen blev genvalgt.
Revisorer: Jan Andersen og Gunda Kristensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Mikael Lund blev genvalgt

6.  Fri debat:
Der blev talt løst of fast om forskellige ting, og bl.a. blev de nye kontingent-typer diskuteret. Efter en rigtig fin generalforsamling med 8 fremmødte, kunne dirigenten takke for en stille og rolig generalforsamling, og generalforsamlingen blev derefter hævet.


Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kenneth Raahauge som Formand, Jens Deleuran som Næstformand, Kurt Sørensen som Kasserer og Jens Pedersen som bestyrelsesmedlem.

Back to content | Back to main menu