16-1-2012 - Referat af Ekstraordinære Generalforsamling i Brande Badminton Club d. 16/1-2012 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

16-1-2012 - Referat af Ekstraordinære Generalforsamling i Brande Badminton Club d. 16/1-2012

Nyheder > Nyheder

Jens Pedersen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, da formanden Jan Andersen var forhindret og næstformand Lise Friis ønskede at give opgaven videre.

1.  Valg af dirigent:
Jens Pedersen blev valgt.

Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt varslet iht. Vedtægterne.

2.  Behandling af indkomne forslag:
Det stillede forslag mht. en vedtægtsændring i §11, blev trukket tilbage af bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling.

Back to content | Back to main menu