10-12-2017 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 24/10-2017 - Brande Badminton Club

Go to content

Main menu:

10-12-2017 - Referat af Generalforsamlingen i Brande Badminton Club d. 24/10-2017

Nyheder > Nyheder

Referat af ordinær Generalforsamling Brande Badmintonklub 24/10-17.


Det går fint i BBC hvor medlemsskaren har stabiliseret sig omkring 150 betalende kontingenter i badminton (ca. 50 juniorer, 100 seniorer/motionister), og ca. 60 i squash afdelingen. Regnskabet endte med et minus på ca. 20000 kr, dette var dog forventet da der i sæsonen har været brugt mange penge på aktiviteter i ungdomsafdelingen… næste år budgetteres med et 0. Der var ikke de store ændringer i bestyrelsens sammensætning, da Jens Pedersen og Jens Deleuran valgte at forsætte deres virke i klubben endnu 2 år.
Der var ikke den store spørgelyst blandt de fremmødte, men på spørgsmålet om klubben ville statse mere på ungdommen i squash afdelingen var svaret at det ville man gerne, såfremt der kom interesse fra ungdommen.
Ligeledes vil der det kommende år arbejdes på et passivt abonnement.
Bestyrelsen, revisor samt suppleanter fortsætter som hidtil,- eneste ændring var at Conny Deleuran blev valgt som revisorsuppleant.

Formandens beretning BBC 2017
Sæsonen 2016-17 er som så mange andre år gået godt i BBC. Og det ser ud som om at det gode momentum er taget med over i indeværende sæson.

Som breddeklub er BBC meget fokuseret på fastholdelse af motionister og ungdomspillere. Her forsøges hele tiden at optimere på tilbuddene for at give medlemmerne en god oplevelse. Dette kunne naturligvis ikke opretholdes hvis klubben ikke rådede over ildsjæle i de forskellige udvalg.

I sæsonen 2016-17 var USU endnu en gang meget aktive og udover at forsøge en ny træningsmodel, blev der bl.a arrangeret mentaltræning foredrag ved Nicolai Krøjgaard, natbadminton, Brande Stævne samt ungdomsafslutning i Baboon City. Ligesom udvalget holder god kontakt med trænerne og fik børnene informeret om stævner, sommerskoler mm.
På den sportslige side gik det rimeligt og Brande var repræsenteret med 2 hold i holdturneringen.

På seniorenes front holdt vores webmaster Jens Pedersen styr på holdtilmelding, som gik smertefrit.

Af nye tiltage, Har Henrik Christensen været ankermand i det nye fænomen badminton fitness, der skal nok arbejdes lidt på det, men mon ikke det fanger an inden et par år.

Medlemstallet har efter nogle års fald stabiliseret sig, det er specielt godt at vores juniorer ser ud til at være status quo.
For det nye år ser det ud til at mandskabs staben er nogenlunde stabil, dette er rart for forhåbentlig vil der ske noget på hal fronten det nye år. Her tænkes specielt på muligheden for at få en fast hal tilknyttet til de største brugere af hallen.
Det nye år bringer nyt på halfronten hvor vi inden for kort tid skal til at dele rum med BHK. Dette for at hallen skal have nogle depot rum og forbedrede dommer faciliteter.

Til sidst endnu en gang stor tak til alle de frivillige specielt USU, som har ”performet” meget over middel.

Bestyrelsen

Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jens Deleuran som Formand, Kenneth Raahauge som Næstformand, Kurt Sørensen som Kasserer, samt Jens Pedersen og Henrik Christensen som bestyrelsesmedlemmer.

Back to content | Back to main menu